תשועתם היית לנצח

תשועתם היית לנצח

שיחות בענייני פורים

"ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהארת פורים גדולה מאוד"

מאמרים של רבני ישיבת הר המור, על ההארה המיוחדת של ימי הפורים, על דרכם העמוקה של מרדכי היהודי ואסתר המלכה, על עמלק והדרך למחייתו, על הקשר בין נס הפורים לגאולת ישראל בדורות אלו, ועל עניינים רבים נוספים הקשורים לימי הפורים, בספר החדש 'תשועתם היית לנצח',

ספרים נוספים בקטגוריה של תשועתם היית לנצח