כאיש אשר אמו תנחמנו חלק א

כאיש אשר אמו תנחמנו חלק א

על ההקדמה ופרק א של נצח ישראל

"העבודה שעושה המהר"ל בספרו 'נצח ישראל' נועדה להכיר לנו את עצמנו בצדדים חדשים שטרם הכרנו. אנחנו לומדים בספר, ומעט מעט מתחילים להתגעגע אל עצמנו, אל עצמיותנו". (הרבנית חנה טאו ע"ה)

הספר כאיש אשר אמו תנחמנו נכתב על פי שיעוריה של הרבנית חנה טאו ע"ה, בספר נצח ישראל למהר"ל.

'נצח ישראל', ספרו של המהר"ל מפראג, נכתב לפני למעלה מארבע מאות שנה, בזמן בו היה החושך מכסה ארץ וערפל לאומים. ממקור הקודש מאיר בו המהר"ל את מהותם של ישראל, תחייתם בארצם וּודאות גאולתם העתידה. הרבנית חנה טאו לימדה במשך שנים רבות מתוך ספר זה את עיקרי אמונת ישראל וציפיית ישועתו כפי הארתם הממשית לימינו.

מתוך מכלול פרקי היסוד שנלמדו בשיעורי 'נצח ישראל', מובאים כאן הקדמתו של המהר"ל ופרק א' העוסקים בהסתכלות מתוך הגלות על הגאולה.

"'קול ברמה נשמע' הוא קול נשמת האומה, קול נהי געגועי עם ישראל לאלוקיו. זו רחל. דברי הנביא 'רחל מבכה על בניה' כנגד נשמת כנסת ישראל נאמרו: היא המבכה על בניה, היא הממאנת להנחם" (מתוך הספר).