אל מול פני המנורה א

אל מול פני המנורה א

מאמרים בענייני החנוכה

בספר מתבררות בין השאר משמעויותיהן של תקנות חכמים בשמונת ימי החנוכה - הדלקת הנרות על מדרגות ההדור שבה, ההלל וההודאה, והשמחה המיוחדת של ימי חנוכה, כמו גם עניינה של תורה שבעל פה שמכוחה באו ניסי החנוכה, והיחס בין ישראל לעמים שבא לידי ביטוי בעימות התרבותי בין ישראל ליוון.

הושם דגש רב על סדור העניינים באופן שיטתי ועל כתיבה בצורה ברורה ובהירה, שתאפשר גם לקורא שאינו נמנה על שומעי לקחם של רבני הישיבה להתבסם מתורתה ומן ההתבוננות המיוחדת על ימי החנוכה.

ספרים נוספים בקטגוריה של אל מול פני המנורה א