נשמה לעם עליה

נשמה לעם עליה

הספר נערך מתוך שיעורים שנאמרו בעיצומם של מאורעות העקירה וההתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון על ידי מו"ר הרב צבי ישראל טאו שליט"א. עיקר חשיבותו של הספר היא בניתוח התהליכים העכשויים לאור עקרונות אמוניים שנטבעו לפני שנות דור.
בספר מתבררות סוגיות הקשורות לאהבת ישראל וליחס לממשלת ישראל וזרועותיה הביצועיות - המשטרה והצבא, גם כאשר הן אינן פועלות כפי שהיו צריכות לפעול. מתוך כך הוא דן בתהליכים העוברים על העם היושב בציון ומבהיר את שורשיהם הרוחניים ומברר מה הוא התפקיד המוטל על אנשי תורה ואמונה בעת הזאת.

כל זאת מתוך עיון בדברי התורה הגואלת של מרן הרב אברהם יצחק אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

 

בימים אלו ספר זה נמצא בהדפסה חדשה לאחר שאזל מהמלאי, לכן ישלח בעוד שבועיים