לאמונת עתנו יג

לאמונת עתנו יג

עזרך מקודש

מרן הרב זצ"ל לימדנו ש "תחיית עמנו מוכרחה תהיה תחנת שלמה, תחנת גוף ותחיית נשמה, תחיית חול ותחיית קודש" . עוד על כן - חיי גוף יונקים מהנשמה, ועל כן לא תיתכן תחנת שלמה ללא תחנת הנשמה. תחנת הנשמה - תחיית הקודש. - הרי היא העמקת ובירור תפיסת הקודש, הכרחיותו, טבעיותו, והיותו מקור החיים על כל עושרם.

כל זאת ועוד מבואר טוב בספר לאמונת עתנו יג - עזרך מקודש, מתוך שיעוריו של מו"ר הרב צבי ישראל טאו בפנקס מא מפנקסיו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

 

ספרים נוספים בקטגוריה של לאמונת עתנו יג