לאמונת עתנו יב

לאמונת עתנו יב

ממדבר מתנה

חלק יב מסדרת לאמונת עתנו - ממדבר מתנה - עוסק בסוגיות בנושא לימוד תורה

מתוך טהרת הגישה אל התורה כדבר ד', נשגב ומוחלט. מתבררים נושאים כמו: היחס הראוי לחכמי התורה, דרך ההכרעה של חכמים בסוגיות הזמן, ערכם של תורת ארץ ישראל ושל חידושי תורה, הצורה הנכונה להשפעת התורה כלפי חוץ, היחס הנכון בין לימודי אמונה ללימודי הלכה, לימוד תורה לנשים ועוד. 

ספרים נוספים בקטגוריה של לאמונת עתנו יב