לאמונת עתנו ט

לאמונת עתנו ט

כן עשה הלל

בספר מתברר סוד כוחה של הענוה הטהורה, מקורה האמוני הפנימי, יכולתה להכניע כל רשעה ולדלות ממנה אוצרות נפלאים של תורה ויראה, מתוך התבוננות בענוותנותו של הלל הזקן ודרך התמודדותו מול כוונות זדוניות להכעיסו.

בספר נמתח קו ברור המחלק בין ענוה שטחית, נמוסית, לבין ענוה הבאה מעומק הבנת ההנהגה העליונה, ומפעלה בעולם דרך כל הכוחות והכשרונות כולם.

מתוך הדברים מתבררת חשיבותה הגדולה של הענוה לדורות הגאולה, המסובכים בהופעתם החיצונית, אך טהורים מאוד בפנימיותם הסגולית.