לאמונת עתנו ה

לאמונת עתנו ה

זכור ברית אברהם

הספר עוסק במהותו וערכו של נסיון העקידה, המפגיש אותנו עם עומק נשמתו של אברהם אבינו, וחושף את מלוא משמעותה של הדבקות האלוקית השלמה המגיעה עד כדי מסירות נפש. תוך עיון בביאורו של מרן הרב לפרשת העקידה מתבאר כיצד מסירות זו אינה חפֵצה בהרס החיים, אלא אדרבה - מעצימה אותם ושואפת לבניינם ולהרחבתם במלוא השכלול.