חסד ומשפט אשירה

חסד ומשפט אשירה

אהבת ד' וקבלת ייסורים באהבה

הספר מבאר בהרחבה את מדרגת החיים של אהבת ד'.
בעקבות דברי חז"ל במשנה ובגמרא, משרטט הרב את אופיו של העובד מאהבה, אופי שמגיע אל רום ביטויו בהיותו 'מברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה'.