הרימו מכשול מדרך עמי

הרימו מכשול מדרך עמי

על ערכה וחובתה של המחאה

הספר ' הרימו  מכשול  מדרך עמי' נערך מתוך שיעוריו של מו"ר הרב צבי ישראל טאו בסוגיית התוכחה . מתוך עיון בדבריו העמוקים והמקיפים של הרב קוק זצ"ל בנושא , מתבארת לעומקה תוקפה של חובת התוכחה כנגד הקלקולים הכלליים שבדור , ומתבררת פעולתה הן במישור המעשי למי במישור הסגולי.

הרלוונטיות רבות של הסוגיה בזמן הזמן, מחייבת אותנו לעמוד על דעתו של הרב זצ"ל בכדי הפעולה עם א-ל בדורות הגאולה.

ספרים נוספים בקטגוריה של הרימו מכשול מדרך עמי