סט לנתיבי הנצח סט לנתיבי הנצח

סט לנתיבי הנצח

כרכים א-ג

 בסדרת 'לנתיבי הנצח' של הרב עודד ולנסיקי מלמד אותנו הרב יסודות ראשוניים ועמוקים בהבנת עניינם של ישראל, 

סוגיות חורבן בית שני וסקירה רוחנית מקיפה של משנת המהר"ל על רקע מאוראות דורו.

הכל מתוך פרקים א-י בנצח ישראל