לנתיבי הנצח ג' לנתיבי הנצח ג

לנתיבי הנצח ג'

'עיון בפרקים י' של ספר 'נצח ישראל

בבאורו לפרק י בספר נצח ישראל למהר"ל

מרחיב הרב את הידיעה ומאיר סוגיות יסוד

בכל ספר נצח ישראל ובמשנת המהר"ל כולה

כולל סקירה רוחנית מקיפה של משנת המהר"ל על רקע מאורעות דורו

ספרים נוספים בקטגוריה של לנתיבי הנצח ג'