לנתיבי הנצח ג' לנתיבי הנצח ג

לנתיבי הנצח ג'

'עיון בפרקים י' של ספר 'נצח ישראל

בבאורו לפרק י בספר נצח ישראל למהר"ל

מרחיב הרב את הידיעה ומאיר סוגיות יסוד

בכל ספר נצח ישראל ובמשנת המהר"ל כולה

כולל סקירה רוחנית מקיפה של משנת המהר"ל על רקע מאורעות דורו