לנתיבי הנצח חלק ב

לנתיבי הנצח חלק ב

עיון בפרקים ה'-ט' של ספר 'נצח ישראל'

ביאור מעמיק של דברי המהר"ל על סוגיות חורבן בית שני.

שיעורים בפרקים ה-ט בספר נצח ישראל למהר"ל מפראג

ההתבוננות בתהליכי העומק של החורבן חושפת את מהותה של כנסת ישראל ואת המגמה השלמה של חייה כגוי אחד בארץ. "מתוך החקירה העמוקה בה מוליכנו המהר"ל להבנה מה נחרב באומה, עולה וצומחת הבנת ודאותה של הגאולה ועומק משמעותה" (עמ' רמג)

ספרים נוספים בקטגוריה של לנתיבי הנצח חלק ב