אבן ישראל ה

אבן ישראל ה

הספר הוא החמישי בסדרת 'אבן ישראל' העוסקת במבט האמוני בזמני הופעת הקץ המגולה, ע"פ תורת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.
הספר מחולק לשלשה שערים ונערך מתוך שיעורים שנתנו בזמנים שונים ע"י הרב.
שער נתיב גאולים - במרכזו סקירה היסטוריוסופית-תורנית על תולדות ישראל מימי חורבן בית שני עד עצם ימינו אלה. 
שער זכרון קדושים - בשער זה מלוקטות שיחות שנאמרו בעצם יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. בשיחות אלה מתברר ערכו של היום ומשמעותו לנו בתקופה זו.
שער דרור - בשער זה מלוקטים דברים שאמר וכתב הרב המחבר שליט"א על אל"מ דרור וינברג הי"ד מח"ט חברון אשר נפל במרדף אחר מחבלים בציר המתפללים בחברון בשנת תשס"ג. 
הספר נותן בפני הלומדים פרספקטיבה רחבה על תהליך שיבת ציון המתרחש בדורות האחרונים ומתוך כך מאפשר להבין טוב יותר את משנת הרב קוק זצ"ל את תביעתו של להאיר את התחיה.

ספרים נוספים בקטגוריה של אבן ישראל ה