אבן ישראל ד

אבן ישראל ד

הבנת ערך התקופה והארת נתיבותיה תוך עיון בסוגית הקץ המגולה שבמשנת רבותינו מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ומו"ר בנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.
בספר שיחות שנאמרו ביום העצמאות ויום ירושלים ודברים בעניינה של ארץ ישראל.