אבן ישראל ג

אבן ישראל ג

ללמד לבני יהודה קשת

בספר מתבררת חובת המלחמה- תוכן מהותה וממשות חיוניותה.
מידות הנפש העומדות ביסוד נפשיותו של הלוחם הישראלי.
וטוהר יראת ד' המיוחדת לחיי מצוותו של לוחם ופרטיה למעשה.

 הספר מומלץ לבחורים העומדים לפני גיוס.