אבן ישראל ג מהדורת כיס

אבן ישראל ג מהדורת כיס

ללמד בני יהודה קשת

בספר מתבררת חובת המלחמה- תוכן מהותה וממשות חיוניותה.
מידות הנפש העומדות ביסוד נפשיותו של הלוחם הישראלי.
וטוהר יראת ד' המיוחדת לחיי מצוותו של לוחם ופרטיה למעשה.

  הספר מומלץ לבחורים העומדים לפני גיוס.

 

ספרים נוספים בקטגוריה של אבן ישראל ג מהדורת כיס