חנוך לנער על פי דרכו

חנוך לנער על פי דרכו

חוברת - מגמות החינוך לילדי ישראל

אחריותנו לחינוכו של עם ישראל, היא מן הדברים הרציניים ביותר. האחריות הינה של כולנו – לא רק הורים אלא גם רבנים ומחנכים.

באמרנו 'חינוך' אין כוונתנו לאותה הכנה למלחמת החיים והדאגה לפרנסה הנהוגות, אם כי אף הן נחוצות, אלא לחינוך המגדל בנים ובנות חסונים ביציבותם הנפשית, הנכונים לתרום לחברה ולאומה כולה מפרי יוזמתם, המרעיפים אהבה וכבוד על הסובבים אותם וגורמים לחברה כולה שתשמח בהם.

בפרט נכונים הדברים, כאשר זכה העם להיות קשוב לצו ההיסטוריה ולשוב אל ארצו ואל ריבונותו. עלינו להמשיך את אותו מהלך מבורך של הצעידה לעצמאות. כל השאיפות האידיאליות הללו דורשות תכנית חינוכית.

נשתדל בעזרת ד' בחוברות זו, ליצוק תוכן למילה 'חינוך' – לברר מה הוא חינוך ומה הם יסודותיו.

 

ספרים נוספים בקטגוריה של חנוך לנער על פי דרכו