שחר אורך חלק ב -שו"ת שו"ת שחר אורך ב

שחר אורך חלק ב -שו"ת

אורח חיים, אבן העזר, וחושן משפט

תשובות בחלקים אורח חיים, אבן העזר, וחושן משפט.

במגוון נושאים, החל משאלות הנוגעות לכל אדם,

כגון: זמן אחילת סעודות שבת, ברכת 'לחמניות מזונות'

ותפילה בצד בית הכנסת.

לצד פסקי דין בסוגיות חמורות של היתר לבוא בקהל. 

 

ספרים נוספים בקטגוריה של שחר אורך חלק ב -שו"ת