משירי אהודנו

משירי אהודנו

על חודש אייר במקרא וימי ההודאה שבו

מהותו של חודש אייר כחודש השייך להופעת הגאולה, לא התחילה בגאולה האחרונה. ספר זה מברר את תפקידו של חודש אייר כבר בגאולת מצרים, ומראה שצדדים מרכזיים של הגאולה הופיעו כבר אז בחודש זה.