מהמקור

מהמקור

דברי מחשבה, עם דברים על המחבר.

מאמרים ואגרות של הרב שמעון סטרליץ מגדולי תלמידי הראי"ה. העוסקים בין השאר באישיותו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק  זצ"ל וביסודות הגותו.