בניין התורה לדורות

בניין התורה לדורות

בשנותיו האחרונות עסק מרן הרב זצ"ל רבות בכתיבת הלכה ברורה ובירור הלכה.

בספר נאספו מאמרים, סיבות והסברים למפעלו הגדול של הרב. מכתביו של הרב, ומכתבי תלמידיו.

ספרים נוספים בקטגוריה של בניין התורה לדורות