כל כרכי סדרת לאמונת עתנו חזרו למלאי!

חלקים ד וט שהיו חסרים זמן רב עכשיו שוב על המדפים.

חלק ד עוסק בעניינן של מלחמות ישראל נגד הקמים על ד' ועל משיחו, מיום היותו לעם ועד לימינו אנו, דרך מאבקיו של יעקב ומלחמותיו של דוד המלך.

בחלק ט מתברר סוד כוחה של הענוה הטהורה, מקורה האמוני הפנימי, יכולתה להכניע כל רשעה ולדלות ממנה אוצרות נפלאים של תורה ויראה, מתוך התבוננות בענוותנותו של הלל הזקן ודרך התמודדותו מול כוונות זדוניות להכעיסו.

לרכישת הספרים לחץ כאן