הספר נושא אלומותיו -ערכה של החקלאות בישראל הרב צבי ישראל טאו - הודפס מחדש

הספר עוסק בבירור ערכה של החקלאות בחיי האומה בארצה. 
עבודת אדמת ארץ הקודש על ידי עם הקודש, אשר בדורות האחרונים זוכים אנו להתחדשותה, מוארת בספר מתוך עיון בדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במקומות שונים בכתביו.

לרכישת הספר לחץ כאן