הספר לאמונת עתנו ה -זכור ברית אברהם הרב צבי ישראל טאו - הודפס מחדש

הספר עוסק במהותו וערכו של נסיון העקידה, המפגיש אותנו עם עומק נשמתו של אברהם אבינו, וחושף את מלוא משמעותה של הדבקות האלוקית השלמה המגיעה עד כדי מסירות נפש. 

 

לרכישת הספר - לחץ כאן